Online afspraak maken!

Huisbezoek

  • Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging. Het huisbezoek is voorbehouden voor mensen met ernstige verplaatsingsproblemen.
  • Een huisbezoek kan enkel telefonisch aangevraagd worden voor 10 u, uitgezonderd een urgentie.