Online afspraak maken!

Spoedgevallen

  • Voor dringende hulp kan u STEEDS bellen. Als u niet onmiddellijk iemand aan de lijn krijgt, luister dan goed naar de boodschap op het antwoordapparaat. Hier hoort u hoe u de arts kan bereiken.
  • Leg indien mogelijk zelf het probleem uit zodat de arts de situatie juist kan inschatten.
  • Bel zo nodig bij een acuut levensbedreigende situatie het nummer 112.