Online afspraak maken!

Voorschriften & Attesten

  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient U ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.
  • Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek gemaakt.
  • Uw huisarts kan enkel attesten schrijven die volledig  stroken met de waarheid . Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.