Online afspraak maken!

Wachtdienst

  • Vanaf 18u ’s avonds tot 8u 's morgens kan u de huisarts van wacht bereiken op het nummer: 03/500 23 23 of via het algemeen nummer 1733. Via dit kanaal kan je een afspraak maken op de Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord in de Lange Bremstraat 70 te Merksem. Dit is naast de spoed van ZNA Jan Palfijn. U kan hier enkel terecht NA TELEFONISCH CONTACT!
  • Enkel indien het voor u onmogelijk is u naar de wachtpost te begeven (bv. rusthuisbewoners) kan u een huisbezoek door de wachtarts aanvragen.
  • Verdere info over de wachtpost kan u vinden op de website www.hwpantwerpen.be.

 De huisarts van wacht is énkel beschikbaar voor acute problemen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer bereikbaar is!