Online afspraak maken!

Visie en missie

In onze groepspraktijk willen we een laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aanbieden voor mensen uit de buurt van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere.

Wij willen onze patiënten een integrale zorg aanbieden : zowel lichamelijk, psychosociaal als wat betreft existentiële vragen ( relaties, zingeving, levenseinde, ...) rekening houdend met de familiale en professionele context en de persoonlijke beleving van onze patiënten.

Samenwerken staat centraal zowel binnen als buiten onze praktijk :

  • onderling tussen de artsen van de praktijk door regelmatig patiëntenoverleg

  • met andere eerstelijnswerkers ( verpleging, thuiszorg , apotheker , kinesisten, diëtisten, ...)

  • met specialisten en ziekenhuizen

  • en vooral met onze patiënten om samen als partners te werken aan hun gezondheid.

Wij vervullen als huisarts hier een coördinerende rol in.

Wij hechten veel belang aan evidence based medicine, waarbij we onze beslissingen proberen te baseren op wat wetenschappelijk bewezen is en te zorgen voor een verantwoord en veilig medicijngebruik. Hiervoor volgen we regelmatig bijscholing.

Ons doel is onze patiënten zo gezond mogelijk te houden en te begeleiden in hun gezondheidsproblemen. Hierdoor is preventie ook een essentieel onderdeel in onze praktijkvoering.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, zorgen we dat via een elektronisch medisch dossier dat alle artsen op de hoogte blijven en nemen we deel aan de wachtdienst van de Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord. Een voorkeur voor een bepaalde arts wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd, maar we zijn er van overtuigd dat als het nodig is, elke arts van de praktijk u persoonlijk en kwalitatief kan verder helpen. Voor de beste medische hulp komt u op consultatie in de praktijk. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen.

Omdat huisarts zijn een vak apart is dat je het best kan leren in de praktijk, willen wij in onze praktijk ook ruimte scheppen om studenten en artsen op te leiden tot huisarts.

Tenslotte vereist deze manier van samenwerken een goede vertrouwensrelatie, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie.